Wtorek, 05 Marzec 2024 r. ,   Adriana, Fryderyka

Istota turystyki

   3
Istota turystyki

Pojęcie turystyka posiada kilka a nawet kilkanaście definicji. Jedną z nich podaje Popularna Encyklopedia Powszechna, że turystyka to „podróżowanie odbywane z własnej woli i dla przyjemności” . Inna definicja traktuje turystykę jako „ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”. Termin turystyka ukształtował się za czasów średniowiecza.
 

Dawniej turystyka oznaczała wędrówki krajoznawcze, sporty, podróżowanie dla zabawy. Jednakże zjawisko turystyki występuje na dwóch podstawowych polach: społecznym i ekonomicznym. W obu tych przypadkach mamy do czynienia z różnymi cechami. Na rozwój człowieka ma wpływ wiele aspektów turystycznych, należą do nich zjawiska związane ze środowiskiem, kulturą oraz społeczeństwem. Turystyka może być również rozważana jako zjawisko społeczne, kulturowe czy ekonomiczne. 

Turystyka jest zjawiskiem społecznym, wtedy gdy człowiek podczas wyjazdu turystycznego zmienia środowisko społeczne, poznaje nowych ludzi itp. Dzięki takim relacjom powstają nowe więzi społeczne. Ich zależność związana jest z wiekiem, płcią, wykształceniem, zawodem uczestników podróży, ale również istotny wpływ ma osobowość podróżujących. Natomiast turystyka jako zjawisko kulturowe ma wiele aspektów, gdyż jest częścią kultury współczesnej. Turystyka umożliwia przesłanie wartości kulturowych. Kontakt z odwiedzanym otoczeniem jest zazwyczaj spotkaniem innych kultur. 

Wyjazdy zagraniczne oddziałują na przemiany kulturowe turystów jak i mieszkańców odwiedzanych miejscowości turystycznych. Zjawisko ekonomiczne turystyki widoczne jest w sferze gospodarczej działalności, której celem jest przygotowanie regionu turystycznego do przyjęcia turystów, które w następstwie jest źródłem dochodów. Wpływa ona na wielkość popytu oraz kształtuje konsumpcyjny model społeczeństwa.Szukasz pomysłu na aranżację nowego mieszkania? Nie możesz się zdecydować, w jakim stylu je urządzić? Do wyboru jest wiele opcji i trudno...
Wiązar Polska to firma, która udostępnia na rynku funkcjonalne wiązary dachowe. Pracownicy zajmują się nie tylko dostarczaniem zamówionych...
Firma Arenda świadczy specjalistyczne i profesjonalne usługi w wycenie nieruchomości. Wykonujemy wszystkie nasze działania w terminie oraz mogą...
©2024 (c)2016 KST COM PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.