Piątek, 19 Sierpień 2022 r. ,   Bolesława, Julinana, Konstancji

Istota turystyki

   2
Pojęcie turystyka posiada kilka a nawet kilkanaście definicji. Jedną z nich podaje Popularna Encyklopedia Powszechna, że turystyka to „podróżowanie odbywane z własnej woli i dla przyjemności” . Inna definicja traktuje turystykę jako „ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”. Termin turystyka ukształtował się za czasów średniowiecza. Dawniej turystyka oznaczała wędrówki krajoznawcze, sporty, podróżowanie dla zabawy. Jednakże zjawisko turystyki występuje na dwóch podstawowych polach: społecznym i ekonomicznym. W obu tych przypadkach mamy do czynienia z różnymi cechami. Na rozwój człowieka ma wpływ wiele aspektów turystycznych, należą do nich zjawiska związane ze środowiskiem, kulturą oraz społeczeństwem. Turystyka może być również rozważana jako zjawisko społeczne, kulturowe czy ekonomiczne. Turystyka jest zjawiskiem społecznym, wtedy gdy człowiek podczas wyjazdu turystycznego zmienia środowisko społeczne, poznaje nowych ludzi itp. Dzięki takim relacjom powstają nowe więzi społeczne. Ich zależność związana jest z wiekiem, płcią, wykształceniem, zawodem uczestników podróży, ale również istotny wpływ ma osobowość podróżujących. Natomiast turystyka jako zjawisko kulturowe ma wiele aspektów, gdyż jest częścią kultury współczesnej. Turystyka umożliwia przesłanie wartości kulturowych. Kontakt z odwiedzanym otoczeniem jest zazwyczaj spotkaniem innych kultur. Wyjazdy zagraniczne oddziałują na przemiany kulturowe turystów jak i mieszkańców odwiedzanych miejscowości turystycznych. Zjawisko ekonomiczne turystyki widoczne jest w sferze gospodarczej działalności, której celem jest przygotowanie regionu turystycznego do przyjęcia turystów, które w następstwie jest źródłem dochodów. Wpływa ona na wielkość popytu oraz kształtuje konsumpcyjny model społeczeństwa.Renomowany skup samochodów Auto GTA z Wrocławia jest firmą, która specjalizuje się w wycenie i odkupie od klientów różnego rodzaju pojazdów....
Sklep Szczotki Przemysłowe Industrie Bursten to firma specjalizująca się w dostarczaniu klientom sektora produkcji, przemysłu i magazynowania,...
Energotel to przedsiębiorstwo z siedzibą zlokalizowaną w Warszawie. Firma świadczy usługi energo-elektryczne od 1998 roku, a jej realizacje...